Andra kvinnliga nätverk

 

 KiM Net – Karlskoga
 
IKMA Resurscenter – Örebro
 
BQ Bergskraft – Kopparberg
 
Klubb UPP – Örebro
 
BIIA  Resurscentrum – Hallsberg   http://www.landulla.com/biia/
 
Lindesbergs kvinnliga företagarnätverk
 
http://mockelnregionen.winnet.se/                                         
                            
                                     

scenit.se

 

www.systerskaporebro.se